Strona 1 z 1

Niezrozumiały JEDZ

PostNapisane: 26 sie 2016, o 14:21
przez Olimp16
Witam, chciałabym zasięgnąć informacji na temat części VI JEDZ a mianowicie znaczenia treści o brzmieniu:
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ]wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy[] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

W formularzu JEDZ podaję jedynie dane KRS. O jakie części/sekcji/punkty dokładnie chodzi? Czy dokładnie o tą część? Proszę o pomoc